Alas Kita

ALAS KITA
[Dening : Zaky Maulana Fikri]

I
ng tengah-tangahing pulo jawa ana alas sing jenenge alas watu gading. Ing sajeroneng alas watu gading iku ana kulawarga buta sing wis urip ing alas iku ewunan taun lan jaga alas iku saka bujate alas iku.
Ing kulawarga iku ana Pak Buta, Bu Buta lan anake loro. Anake sing barep jenenge Bleduk lan sing ruju jenenge Tobil. Kulawarga buta iki sakbendinane mangan saka kewan-kewan lan woh-wohan saka alas. Saben wong ing kulawarga iki nduwe tugas dewe-dewe Pak Buta lan Bledug tugase golek kewan buruan, Tobil tugase goelk woh-wohan lan golek kayu bakar lan Bu Buta tugase  masak.
Kulawarga iki wis urip tentrem lan ayem ewunan taun ing alas watu gading  iki tanpa ana sing ngganggu. Nanging suwi-suwi kewan ing alas malah suwi malah susut jumlahe Pak Buta lan Bledug wiwit kangelan golek kewan gawe dipangan. Nganti ing sawijineng dina pas Pak Buta lan Bledug lagi mburu kewan Bledug sambat marang bapake.
“bapak-bapak” .
“ana apa ta le?” jawabe pak Buta.
“bapak kraos napa boten yen malih suwi malih sitik kewan sing muncul lan isa diburu?” sambate Bledug.
“iyo ya le ya. Bapak rasa yo ngunu, kira-kira padha neng endi parake kewan-kewan iku ?” pak Buta bales takon
“nek ngoten ayok digoleki bapak” jawab Bledug
“ayok jajal digoleki neng pinggire alas le” pak Buta ngajak anake
Pungkasane pak Buta lan Bledug budhal neng pinggire alas. Pas wis teka pinggire alas pak Buta lan Bledug kaget amaraga akeh wit-witan sing rubuh lan gosong kaya bar kobongan. Pak Buta lan bledung nglanjutake perjalanan gawe nggoleki sapa sing wis mbujati alas. Nganti pak Buta ing sawijineng Desa sing akeh manungsane ing pinggir alas, pak Buta bingung amarag gak tau ngerti kewan sing koyok ngunu kuwi.
Pungkasane pak Buta negur warga desa iku.
“hee kewan aneh!” tegur pak Buta
Warga desa kaget ngerti ana buta ing desane, warga sanalika mlebu omahe dewe-dewe. Pak Buta sing ngerti tanggepane warga iku sanalika nyekel salah sawijine warga. Warga sing kecekel iku dicincing marang pak Buta lan di takoni.
“kowe iki kewan apa?” takone pak Buta heran
“aku iki manungsa, ampuuun aja pangan aku!” jawabe warga iku karo wedi
“aku ora ape mangan kowe, aku mung ape takon kowe lan kaumu iki ape apa neng neng alasku?” pak Buta takon.
“kita mung pengin urip neng pinggire alas iki, iku sebabe kita nebang wit-witan ing pinggire alas iki” jelase wrga iku
“nek kaumu manungsa iki pancen pengin urip ing alas iki ora apa-apa sing penting kaumu ora ngrusak alas lan ora nggangu kulawargaku. Nek kaumu nggelanggar bakal tak usir kaumu saka alas iki” tegese pak Buta.
Pungkasane pak Buta lan bledug mbalik neng tengahe alas. Wiwit kuwi ing alas watu gading ora mung ana kulawargane Pak Buta naging yo ana kaum manungsa. Nanging dasar watake manungsa sing ora tau puas marang sing dinduweni. Manungsa banjur ngrusak alas lan melbu luwih jero neng alas.
Pak Buta sing ngerti iku ngongkon anak-anake Bledug lan Tobil kanggo ngandani manungsa-manungsa iku. Bledug lan Tobil sanalika budhal mringatno manungsa iku, sak wise teka panggona manungsa pas iku manungsa lagi ngetoki wit-witan sing gedi-gedi. Bledug sanalika mringati manungsa iku nanging manungsa sing kaget marang tekane Bledug lan Tobil malah nyerang Buta loro iku. Pungkasane Bledug mati lan Tobil kasil slamet lan mlebu alas gawe madul bapak lan ibune yen Bledug wis di pateni marang manungsa.
Pak Buta sing krungu kabar iku sanalika ngamuk lan nggawe peritungan marang manungsa. Pak Buta marani manungsa karo Tobil lan sanalika ngrusak omahe manungsa, manungsa sing ngerti yen omahe dirusak sanalika ngelawan pak Buta lan Tobil. Perang sengit pecah anatarene manungsa lan Buta. Pungkasane manungsa kalah, manungsa sing isih urip pindah saka alas watu gading. Kulawarga Buta isa urip tentrem neh ing sajroneng alas watu gading lan banjur jaga alas iku supaya ora ana isng ngrusak neh.
TAMAT

Popular posts from this blog

Aplikasi Karaoke 5

Semangat Berkebun Tanam Buah Semangka dan Tomat Hasil Pemanfaatan Lahan Sempit Di Rumah

Liburan Tipis Tipis Wisata The Heritage Palace Solo Jawa Tengah