Cukup Iku Luwih Apik


Cukup Iku Luwih Apik  
(Dening : Istna Nur A. Y. - Pembimbing : Arinis Shofifah,S.Pd)

Urip larang, tunggangan montor rodha 4, mangan yen ora enak ya ora gelem, klambi yen ora larang ya ora gelem, ya ngono iku uripe Bu Jat. Sapi ya duwe sewu punjul, usaha ne gedhe. Wong sugih ngono iku ya nyukupi gawe urip sing kaya ngono. Donya wis kaya nggen e dhewe. Bu Jat urip dadi wong sugih wis puluhan taun. Dadi wong sugih ngono kui dadikake Bu Jat lan kulawargane urip sarwa cukupan. Ora mung cukupan, nanging kabeh sing digawe ya pancene larang larang.
                Ora kaduga, usahane malah bangkrut. Duwite wis wiwit entek. Bu Jat lan keluarga ne wes mulai ora bisa tuku barang-barang sing larang. Nanging, amarga kebiasaane urip larang wes puluhan tahun, ndadikake Bu Jat gengsi lan mekso gawe urip larang maneh. Nyilih dhuwit neng Bank dadi pilihan kapisan. Dheweke nyilih duwit ning Bank ora cuma cuma. Mulane Bank percaya amarga sitik sitik Bu Jat isih bisa bayar utang e. Nanging suwe-suwe Bu Jat wis kepepet lan ora bisa bayar utange. Pungkasane jeneng Bu Jat wis ora dipercaya neng bank neng saben nggon.
                Bank wis ora bisa dadi pilihan maneh. Bu Jat ngalih nggon gawe nyilih duwit ning kanca-kancane. Jenenge kanca pengine ya ngewangi kancane sing lagi susah. Yen dhuwit olehe nyilih iku digawe mangan cukupan sejatine ya cukup. Nanging amarga wis biasa urip serba larang, Bu Jat ora bisa urip cukupan, utang neng ngendi-ngendi digawe Bu Jat gawe nutupi kurangan uripe. Nganti dheweke ora bisa bayar utang neng kanca-kancane. Lan gawe kanca-kancane ora bisa percaya maneh. Pungkasane dulur-dulure dadi jujukan. Dulur dhewe musti ya ora tega ndelok dulur sijine susah. Dulur-dulure kabeh padha nyilihi duwit, jenenge dulur ora gawe nganti ora percaya. Nanging dulur dulur e ya duwe kulawarga, dadine ya butuh dhuwit gawe nguripi kulawarga dhewe-dhewe.
                Ora kentekan akal, Bu Jat ngedol barang-barang e, amarga dheweke gawene tuku barang-barang larang, dadine payune uga larang. Nanging jenenge barang, suwe-suwe ya entek lan ora ana sing isa didol maneh. Saiki Bu Jat wis ora bisa apa-apa maneh. Anak 3 ya durung nyambut gawe kabeh. Bojo ne ya wis suwe minggat. Amarga wis ora ana pilihan, Bu Jat gawe usaha cilik-cilik an. Duwit dodolane ya mung bisa digawe urip cukupan.
                Wis ora bisa apa-apa maneh, Bu Jat saiki karo anak-anak e mekso urip cukupan lan apa eneke. Suwi-suwi Bu Jat lan kulawarga bisa nglakoni urip sederhana utawa apa eneke. Bu Jat sregep nyambut gawe kanggo nguripi anake kabeh, nanging ya nguripi sing apa eneke. Masia mulane anak-anak e ora bisa urip cukupan, nanging suwe-suwe anake ya bisa dadi wong sing apa eneke. Saking sregepe Bu Jat olehe nyambut gawe, pungkasane Bu Jat bisa buka usahane maneh lan bisa nglunasi utang-utange sing biyen. Jeneng Bu Jat ya wis bisa dipercaya maneh.
                Masia Bu Jat wis dadi wong sugih maneh, bedane saiki Bu Jat lan anak-anake urip e tetep sederhana. Lan nabung duwit luwihane. Bu Jat saiki malah dadi wong sing tambah apik. Menehi separo dhuwite gawe wong sing uripe isih mlarat. Amarga Bu Jat dhewe ya wis ngerasakno yen urip mlarat iku susah. Saben wong iku duwe kesempatan kapindho gawe ngowahi kelakoane.

Popular posts from this blog

Aplikasi Karaoke 5

Semangat Berkebun Tanam Buah Semangka dan Tomat Hasil Pemanfaatan Lahan Sempit Di Rumah

Masa Putih Abu-Abu