Posts

Showing posts from April, 2016

Pidato Mendikbud Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016

Image
Sumber : http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/04/pidato-mendikbud-hari-pendidikan-nasional-2-mei-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selamat Datang Tim Verifikasi Adiwiyata Propinsi Jawa Timur

Image
Sambutan Tim Verifikasi Lapangan  [28/04/2016], Pagi pukul 08.30 wib SMA Negeri 1 Bojonegoro kedatangan tamu Tim Verifikasi Adiwiyata Jawa Timur. Kedatangan tim verifikasi yang dipimpin oleh beliau bapak Fauzi Bachtiar Ahmad disambut hangat oleh keluarga besar SMA Negeri 1 Bojonegoro, terlihat juga jajaran dinas pendidikan kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (Drs. Hanafi,MM), Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Bojonegoro (Dra. Nurul Azizah,MM), Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Bojonegoro (Ir. Eka Budi P,MM), dan Pengawas Dikmen Kab. Bojonegoro (Drs. Nurali,M.Pd)  Di acara pembukaan, tim verifikasi disambut dengan yel-yel adiwiyata dan lagu adiwiyata SMA Negeri 1 Bojonegoro. Dalam sambutannya bapak Fauzi Bachtiar Ahmad menyampaikan "Adiwiyata bukanlah lomba, tetapi merupakan budaya peduli lingkungan yang harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah setiap harinya. " Kegiatan verifikasi adiwiyata ini berakhi

Juara Umum Festival / Pekan Olahraga dan Seni Pelajar ke-III Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro Tahun 2016

Image
Tim Tari SMAN 1 Bojonegoro [27/04/2016], Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Tari Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro 2016 yang diselenggarakan di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Tim Tari SMA Negeri 1 Bojonegoro berhasil meraih juara ke-1. Tim Tari yang dibina oleh ibu Sukiswati,S.Pd dan Rere Marintha,S.Pd ini menambah koleksi 1 gelar juara lagi sekaligus berhasil mengantarkan SMA Negeri 1 Bojonegoro dinobatkan sebagai juara umum di ajang Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro di tahun 2016 ini.  Berikut daftar koleksi akhir juara yang berhasil diraih SMAN 1 Bojonegoro di Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro tahun 2016: Juara 1 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Teater - Cabang Seni Paduan Suara - Cabang Seni Vokal Solo - Cabang Seni Catur Putri - Cabang Seni Pencak Silat - Cabang Seni Tekstil - Cabang Seni Cipta Puisi - Cabang Seni Tari Juara 2 Festival

Ketilang

Image
KETILANG ( Dening : Fitria Kurnia Dewi - Pembina : Arinis Shofifah,S.Pd )                 Awan iku, Surti dijak bojone lunga menyang kutha. Tarjo, jenenge bojone Surti. Deweke budal menyang kuta numpak sepedah montor.                 “Mas, sepedahe apa wis sampean isi bensin?” pitakone Surti marang Tarjo (bojone).                 “Wis Dek. Isuk mau wis takisi ning pom kanthi bek.” Wangsulane Tarjo.                 “Oo, ya wis. Lha surat-surat sepedah montore wes lengkap apa durung? Aja nganti ana sing keri lho Mas!”                 “Wis Dek wis! Sampean kok dungaren ngelingna aku masalah ngono kuwi dhik? Biasane kok ora ngurusi apa-apa!” pitakone Tarjo bingung ngerti tingkah polahe Surti ora kaya biasane.                 “Kena apa to Mas? Aku ngene iki kan ya pengen dadi bojo sing bisa ngilingake bojone supaya ora ana kedadean sing ora dikarepi.”                 “Oalah ngunu to Dek! Ya wis nek ngono, helm e ndang dijupuk terus ayo budhal mumpung durung udan. B

Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Karawitan SMA/SMK/MA Bojonegoro 2016

Image
Tim Karawitan SMAN 1 Bojonegoro [26/04/2016], Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Karawitan Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro 2016 yang diselenggarakan di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Tim Karawitan SMA Negeri 1 Bojonegoro berhasil meraih juara ke-2. Tim karawitan yang dibina oleh ibu Sukiswati,S.Pd dan Rere Marintha,S.Pd ini tentu menambah koleksi gelar juara di ajang Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro tahun 2016.  Berikut daftar koleksi sementara juara yang berhasil diraih SMAN 1 Bojonegoro di Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro tahun 2016: Juara 1 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Teater - Cabang Seni Paduan Suara - Cabang Seni Vokal Solo - Cabang Seni Catur Putri - Cabang Seni Pencak Silat - Cabang Seni Tekstil - Cabang Seni Cipta Puisi Juara 2 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Renang Putra - Cabang

Keplayu Dhemit Ngganteng

Image
Keplayu Dhemit Ngganteng  (Dening Deasy Fitria Ramadhani - Pembina : Arinis Shofifah,S.Pd ) Iya iki aku, bocah wadon umur pitulas tahun sing biyasane dadi "doktering katresnan". Cita-citaku sakjane dadi dokter tenanan senajan aku ora pinter pelajaran biologi, doktering katresnan dadi penggawean sampinganku. Piye maneh? Kanca-kancaku mesti njaluk pitulung aku, mbuh ya tutorial dadi jomblo sing apik utawa saran kepriye carane nglaliake wong kang di sengsemi. Kadhang aku bingung. Kenapa kok takon aku? Umpamane kancaku siji iki, dheweke lagi pengenbmove on tekan "mantan" gebetane. Aladane sepele, jerene mantan gebetane kuwi ora peka. "Piye carane move on, bi?" Pitakone kancaku kang tak sensor jenenge. "He? Carane ? Sing pertama buwak kabeh samubarang ngenani dheweke. Umpamane fotone sing kok screenshot ing instagram," ucapku santai. "Terus?" Pitakone maneh. Lambene ndomblong ngenteni jawabanku. "Terus kowe kudu janji

Perolehan Sementara Peraihan Gelar Juara SMA Negeri 1 Bojonegoro di Ajang Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro

Image
[25/04/2016], Perolehan sementara peraihan gelar juara SMA Negeri 1 Bojonegoro di ajang festival / pekan seni pelajar ke-III jenjang SMA/SMK/MA Bojonegoro 2016,  Juara 1 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Teater - Cabang Seni Paduan Suara - Cabang Seni Vokal Solo - Cabang Seni Catur Putri - Cabang Seni Pencak Silat - Cabang Seni Tekstil - Cabang Seni Cipta Puisi Juara 2 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Renang Putra - Cabang Seni Bulu Tangkis Putra dan Putri - Cabang Seni Catur Putra Juara 3 Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III SMA/SMK/MA Bojonegoro : - Cabang Seni Pencak Silat Putri - Cabang Seni Samproh - Cabang Seni Renang Putra - Cabang Seni Film Pendek - Cabang Seni Musikalisasi Puisi

Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Pencak Silat SMA/SMK/MA Bojonegoro

Image
Fotographer : Agil F [23/04/2016] Sabtu, Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Pencak Silat Jenjang SMA/SMK/MA di selenggarakan di GOR Singoyono Bojonegoro. Pertandingan pencak silat yang menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan jiwa kesatria ini berlangsung sangat seru dan atraktif. Semangat dan mental dari masing-masing kontestan yang luar biasa serta sikap "ketenangan" yang ditunjukan membuat pertandingan "enak" dilihat, seru dan menegangkan. SMA Negeri 1 Bojonegoro turut berpastisipasi dalam ajang festival pertandingan pencak silat ini. Sekolah mengirimkan 4 kontingen dalam ajang pertandingan pencak silat ini, dan hasil yang diaih SMA Negeri 1 Bojonegoro berhasil meraih juara 1 putra  dan juara 3 putra dan putri dalam ajang festival / pekan seni pelajar cabang seni pencak silat ini. Selaku pembina pencak silat Agil Fitrianto P sangat bersyukur dan senang atas usaha dan prestasi yang sudah diraih atas anak didiknya. Harapannya SMAN 1 Bojonegor

Rikala Tuwa Mbesuk

Image
Rikala Tuwa Mbesuk (Dening : Kurnia Desy Arimukti - Pembina Arinis Shofifah,S.Pd) Wengi iki saya sepi  ketambah angin sumilir sing katon nujep rusuk jiwa, wadon ayu rikma cemeng  lagi lenyeh-lenyeh neng pelataran omah nyawang rembulan sing mesam-mesem padhang nyelorot. Nanging wadon iku pandangane abot kaya ana sing digetem. Jenenge pipit, bocah kang lagek lulus SMA lan lagek dadi mahasiswi iku tinggal kaliyan wong tuwa lan enyang kasangane nanging kanyatan pipit ngrasa yen deweke kaya ora tinggal kaliyan wong tuwa, iku amargi kawit cilik dheweke diemong kaliyan eyange. Wong tuwane pipit ewut nyambut gawe neng luar kota lan mulihe rong minggu pisan, ora salah yen pipit luwih lengket kaliyan eyange katimbang wong tuwane. Sesuk pipit budhal neng luar kota nerusake pendidikan yaiku kuliah. Pipit ora mikir apa-apa kajaba eyang sing ngrawat deweke kawit cilik iku, deweke gundah atine ora ayem ape ninggalake eyang siji-sijine senadyan wis ana mbak inah sing ngrawat eyange.   

Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Film Pendek SMA/SMK/MA Bojonegoro

Image
Judul Film "Batas Bebas" (Dikisahkan seorang gadis yang mencari jati diri di masa remajanya) Hasil Festival / Pekan Seni Pelajar ke-III Cabang Seni Film Pendek SMA/SMK/MA yang di selenggarakan di SMA Negeri 2 Bojonegoro : Juara I diraih oleh SMA Negeri 2 Bojonegoro Juara II diraih oleh SMK Siang Bojonegoro Juara II diraih oleh SMA Negeri 1 Bojonegoro

Coca Cola

Image
Coca Cola (Dening Agisna Safarina N - Pembina Arinis Shofifah,S.Pd) Ing almari Dita nemukake cangkir antic di deleng deleng kanthi titi, cangkir kang bermotif warna biru gambar kereta jaran kang nyatane salah suwijine cangkir kesayangan ibune. Cangkir iku narik kawegaten sanget gae wong sing pirsa dados pengin ngagem. Dita mbukak kulkas digolekake coca cola minuman kesenengane. Jebul dheweke nduwe ide ”kepriye yen aku ngagem cangkir iki?” Dita nuang coca cola ing cangkir iku Diombe “glek.. glek.. glek..” Dheweke ngerasakake sensasi kang beda sinambi mejamno mripat. Jebul pas dibuka deweke ana ing panggon kang bedo gelap, sepi, cuma ana segerumpelan wong kang ngagem topeng gerumpeli wong kang ora ngagem topeng, wong iku di suduk banjur ilang. Jebul enek wong kang setengah topengan narik tangane “Kenapa awakmu saget dateng mriki? Nek awakmu ketemu wong wong iku saget di musnahna ayo tak terna mulih” “Ana apa iki? Kenapa wong iku dipateni? Salah apa dheweke? “Saben w

Festival / Pekan Seni Pelajar Ke-III Cabang Seni Samproh dan Nyanyi Solo SMA/SMK/MA Bojonegoro

Image
[20/04/2016] Fesitval / pekan seni pelajar ke-III cabang seni samproh jenjang SMA/SMK/MA diselenggarakan di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Jumlah peserta tim yang ikut dalam pekan seni pelajar cabang seni samproh berjumlah 9 tim. Lantunan lagu bernuansa islami didendangkan oleh peserta lomba melalui musik samproh. Kepiawaian peserta lomba dalam memainkan alat musik rebana diberikan "applaus" oleh para penonton.  Berikut hasil festival / pekan seni pelajar cabang seni samproh jenjang SMA/SMK/MA :   Juara I diraih oleh Tim Samproh SMA Plus Al-Fatimah Juara II diraih oleh Tim Samproh SMKN 1 Bojonegoro Juara III diraih oleh Tim Samproh SMAN 1 Bojonegoro Juara Harapan I diraih oleh Tim Samproh SMAN 4 Bojonegoro Juara Harapan II diraih oleh Tim Samproh SMAN 1 Kalitidu Juara Harapan III diraih oleh Tim Samproh SMAN 3 Bojonegoro Hasil festival / pekan seni pelajar cabang seni nyanyi solo jenjang SMA/SMK/MA yang diselenggarakan di SMPN 5 Bojonegoro : Juara I diraih o

Ceritane Lomba Selfie

Image
CERITANE LOMBA SELFIE ( Dening Achmad Farabi Calyandra - Pembina Arinis Shofifah,S.Pd ) Awan iku Sariyem lan Tatik katon cekikikan ning pinggir tambak wetan sekolahan. Kalorone asyik nontoni hape sajak ana sing wigati. Saka kadohan Lik Sri sing padatane dodol pentol bingung weruh bocah loro ngguya-ngguyu tanpa sebab, wusanane Lik Sri ngaruhi “Yem, Tik lagi padha ngapa kuwi, ngguya ngguyu ora jelas, kaya bocah kesambet” “Hahaha..haduh Lik, ngganggu wae sih. iki aku karo Tatik lagi milih foto arep tak elokne lomba” semaure Sariyem “Lomba apa ta? Ana hadiahe ra?” Lik Sri sing pancen kawentar minangka  pemburu hadiah langsung melu nggabung *** “Iki Lik, lombane foto selfie kudu pamer jentik sing wis dicelup tinta bukti melu coblosan, iki lombane ya dalam rangka coblosan Pak Kades lik, Hadiahe mengko diparingi marang Pak Kades ingkang kepilih” Tatik nerangke “Weh, lha kebeneran iki, aku lagi wae mari mulih nyoblos, ki jentikku isih ungu, nanging sik sedhela kowe-kow